רישום לשנה"ל תש"פ

מועד הרישום לכיתה ז' חלף. נא לפנות למזכירות ביה"ס.