קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנת תש"פ

יש לכם יוזמה חינוכית אבל חסר לכם כסף למימושה?! מוזמנים להגיש הצעות וליהנות מן המשאב קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנת הלימודים תש"פ.