מיזמים - דף ראשי

כפתור

המיזמים בבית הספר כולם באים לענות על צורך קיים ומתוך כוונה להיות ברי קיימא. ישנם מיזמים לימודיים בתחומי הדעת וישנם מיזמים חברתיים שמטרתם שיפור עולם.