לוח צלצולים

שיעור

שעות

שיעור ראשון

08:00-08:45

שיעור שני

08:45-09:30

הפסקה

09:30-09:50

בוקר טוב

09:50-10:05

שיעור שלישי

10:05-10:50

שיעור רביעי

10:55-11:40

הפסקה

11:40-11:55

שיעור חמישי

11:55-12:40

שיעור שישי

12:45-13:30

פיזור ראשון

13:40

ימים א עד ה

הפסקת צהרים

13:30-14:05

 שיעור שביעי

14:05-14:50

בימי שלישי הפיזור בשעה 14:50

שיעור שמיני

14:50-15:30

פיזור שני

15:40

ימים א, ב, ד, ה בלבד

שיעור תשיעי

15:40-16:25

שיעור עשירי 

16:2517:10

פיזור שלישי 

 

פיזור 17:20

ימים א'  ה' בלבד